Förväntningar på specialpedagogens kompetens

 

Vad förväntar sig rektorn att en specialpedagog ska göra på skolan? Vad förväntar sig specialpedagogen att en specialpedagog ska göra på skolan? Stämmer deras förväntningar överens? Hur ser verksamheterna på specialpedagogisk kompetens och specialpedagogiska insatser?

Det är vanligt att skolor söker specialpedagoger som ska arbeta förebyggande, vad som menas med ett förebyggande arbete är dock inte alltid formulerat men jag antar att de menar att undanröja hinder i skolans lärmiljöer. Därefter vill man ofta att specialpedagogen ska ansvara för skolans pedagogiska utredningar, ta fram extra anpassningar, utforma åtgärdsprogram, följa upp och utvärdera särskilt stöd och extra anpassningar. Vidare söker man specialpedagoger som ska agera mentor åt elever i behov av särskilt stöd, de ska även söka pengar från kommuner, agera rådgivare i pedagogiska frågor, undervisa enskilda elever och grupper för elever i behov av särskilt stöd samt aktivt delta i elevhälsans inre arbete. Ibland händer det att ovan beskrivna arbetsinsatser ska utföras på 50 procent. Det är en mastig och spretig arbetsbeskrivning, och allt för ofta saknas det en röd tråd och ett helhetsperspektiv. Antingen förväntas specialpedagogen utföra underverk eller så är det en beskrivning på arbetsuppgifter som skolan inte vet hur de ska bemöta eller hantera. Jag har tidigare skrivit om när jag läste en platsannons där skolan sökte en assistent/specialpedagog. Fortfarande råder det okunskap om den specialpedagogiska yrkesrollen. Inte ett ont ord om assistenter, deras profession är mycket viktig och uppskattad av elever, lärare, elevhälsan, rektorer och vårdnadshavare. Men assistentens yrkesroll skiljer sig från specialpedagogens. Både specialpedagog- och speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för verksamma lärare. Läs gärna mer om utbildningen på Stockholms universitets hemsida. Det innebär att innan du söker en sådan utbildning ska du först vara utbildad lärare. Specialpedagogprogrammet riktar sig till lärare som vill arbeta med specialpedagogiska frågor tillsammans med kollegiet och ledningen samt bidra till utveckling av den pedagogiska verksamheten. Vad händer om vi formulerar en platsannons så här:

 Nu söker vi två Specialpedagoger som i nära samarbete med elevhälsan, lärare och rektor vill vara med och utveckla vår skola med målet att alla elever ska uppnå måluppfyllelse. På vår skola arbetar vi i tvärprofessionella team tillsammans med lärarna i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer. Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv stödjer ni lärarna i arbetet med att möta elevers olika behov och förutsättningar. Vårt gemensamma arbete förutsätter ett inkluderande förhållningsätt där värdegrundssuppdraget och kunskapsuppdraget samspelar. Ni kommer att ingå i elevhälsan som finns knutna till arbetslagen. Utifrån styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet ska ni i samverkan med lärarna, rektorn och elevhälsan forma en tillgänglig utbildning. Genom att identifiera och analysera medverkar ni i arbetet med att förebygga skolsvårigheter samt formar en hälsofrämjande skola som möter elevers olika förutsättningar och behov. Ni kommer även att ingå i ledningsgruppen, värdegrundsgruppen och utvecklingsgruppen. I uppdraget hör det till att systematiskt och kontinuerligt arbeta med handledningsgrupper för pedagogisk personal.

Platsannonsen ovan kommer locka många specialpedagoger. Och som lärare skulle jag mer än gärna vilja arbeta på en skola som kopplar teori till praktik och som skapar arenor där tvärprofessionella samarbeten involverar mig som lärare. En verksamhet som organiserar ett sådant samarbete kommer bidra till att jag som lärare inte behöver vara ensam i mitt arbete, att jag som lärare får stöd av både arbetslag, elevhälsan och rektorn. Att arbetet involverar alla och att det är vi tillsammans som arbetar på skolan som delar på ansvaret. Utgångspunkten att den specialpedagogiska kompetensen involveras på skol- och gruppnivå är ett drömscenario för alla parter.

4 reaktioner på “Förväntningar på specialpedagogens kompetens

 1. Mycket bra skrivet! Jag har arbetat i 15 år som specialpedagog och jag har nu tre år kvar att arbeta innan pension. Jag brinner för mitt yrke men har fått kämpa hårt för att definiera det. Ingen rektor har någonsin gjort det åt mig och jag har ständigt fått kämpa för inkluderingstanken och förebyggande utvecklingsarbete och inte akututryckningsarbete. Jag älskar att läsa sådana insändare som din! Det ger mig hopp även om det är lite väl sent nu…..

  1. Hej och tack för din fina återkoppling. Kompetensen är hög bland våra specialpedagoger och speciallärare, det är synd att den inte alltid kommer till rätta i det förebyggande arbetet liksom i utvecklingsarbetet. Vi får fortsätta driva frågorna för att insatserna ska ska stämma överens med kompetensen. Ha en riktigt trevlig helg.
   Glatt från Maja ☀️

 2. Hej!
  Detta har stark bäring på innehållet i min masteruppsats: ”Specialpedagogens förmåga att sätta tankar i rörelse – en outnyttjad resurs i det kollegiala lärandet” som finns att läsa här:
  http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1105499/FULLTEXT01.pdf
  Okunskapen om specialpedagogerna kompetens verkar vara utbredd på många olika nivåer inom skolan. Jag har inget bra svar på hur det kan förändras men för en ständig kamp för upplysning via Twitter mm men det känns ibl lite hopplöst. Läser nu ”Utmärkt skolutveckling” (Håkansson och Sundberg) en mkt läsvärd bok men inte heller här tas specialpedagogernas kompetens upp (hittills – har visserligen ett par kapitel kvar så hoppet lever…)

  1. Hej!
   Det finns många som inte är specialpedagoger som skriver hur en specialpedagog ska arbeta, kanske är det ett dilemma i sig. En mkt klok kollega till mig säger ofta att det är specialpedagogen som behöver beskriva kompetensen och forma uppdraget tillsammans med rektor. Det är inte professionerna runtomkring som kan utarbeta en arbetsbeskrivning. Men kanske är det så det blir när det uppstår situationer som ingen vet hur man ska hantera. Då är det lätt att skapa parallella system för att snabbt åtgärda de brister som uppstår. Och med tanke på den skolkultur vi tidigare haft kan det vara en orsak till att man inte använder kompetensen på rätt sätt.
   Ha en trevlig lördag!
   Vänligen
   Maja

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.